Jakou zvolit šířku pláště vůči šířce ráfku

Se zvětšováním šířky plášťů se nás lidé často ptají, jak široký pláš’t mohou dát na své kolo které nemá příliš široký ráfek. 
Odpověď je taková, že je to většinou menší problém než to vypadá. Například na ráfek, s vnitřní šířkou 25 mm lze dát plášť široký až 3 palce. 
S takto širokým pláštěm nebude mít kolo sice stejně dobré jízdní vlastnosti jako s ráfkem širokým 30 mm, ale nemusíte se bát a můžete jej klidu vyzkoušet. 
Výrobce ráfků DT SWISS k tomu udělal perfektní přehlednou tabulku, kterou jsme pro vás přeložili a můžete si ji prohlédnout níže.

KATEGORIE RÁFKŮ DT SWISS

Snímek obrazovky

Určení výrobků DT Swiss je rozděleno do pěti kategorií od jízdy po zpevněných cestách až po sjezd a freeride. Výrobky DT Swiss používejte pouze v rámci kategorie, pro kterou jsou určeny (nebo nižší). V opačném případě přebírá plnou odpovědnost uživatel.

Kategorie 1

KATEGORIE 1 zahrnuje použití komponentů DT Swiss převážně na zpevněných površích. Může dojít ke krátkodobé neúmyslné ztrátě kontaktu pneumatik se zemí.

Kategorie 2

KATEGORIE 2 představuje použití komponentů DT Swiss za podmínek kategorie 1 a na převážně zpevněných a částečně nezpevněných površích s mírným sklonem. Pneumatiky mohou krátkodobě ztratit kontakt s vozovkou při jízdě přes srázy vysoké až 15 cm.

DT SWISS kategorie 2

Kategore 3

KATEGORIE 3 označuje používání komponentů DT Swiss v podmínkách kategorií 1 a 2 a na zpevněném a nezpevněném povrchu jezdci s pokročilými jezdeckými dovednostmi. Pneumatiky mohou ztratit kontakt se zemí. Příležitostné pády / skoky o výšce cca 60 cm jsou povoleny. Vzhledem k lehké konstrukci komponentů může při tomto použití dojít v případě jezdeckých chyb k poškození materiálu, což může vést i ke zranění jezdce.

kategorie 4

představuje použití komponentů DT Swiss v podmínkách kategorií 1, 2 a 3, jakož i ve velmi drsném, členitém terénu se skoky / dropy do výšky cca 120 cm a rychlostí do 40 km/h jezdci s velmi dobrými jezdeckými dovednostmi. Komponenty DT Swiss v této kategorii je nutné po každé jízdě zkontrolovat, zda nedošlo k jejich případnému poškození v důsledku vysokého zatížení. Nelze vyloučit zkrácení životnosti výrobku.

Kategorie 5 použití ráfků dt Swiss

Kategorie 5

představuje použití komponentů DT Swiss v podmínkách kategorií 1, 2, 3 a 4 a v extrémně strmém a drsném terénu s velmi velkými skoky a rychlostmi nad 40 km/h jezdci s mimořádně dobrými jezdeckými dovednostmi. Komponenty DT Swiss této kategorie lze používat také v bikeparcích a na sjezdových tratích. Komponenty DT Swiss v této kategorii je nutné po každé jízdě zkontrolovat, zda nedošlo k jejich případnému poškození z důvodu velmi vysokého zatížení, protože dříve způsobená poškození mohou vést k selhání komponentu i při výrazně nižším zatížení při dalším používání. Životnost výrobku může být tímto extrémním používáním zkrácena.