Pružinová vs vzduchová vidlice

Funkce odpružené vidlice

Horská kola jsou ve většině případů vybavena odpruženou vidlicí. ,
Vidlice mají teleskopickou konstrukci, která umožňuje zasouvání vnítřních noh do vnějších. Díky tomu je pohybem nahoru a dolů umožněno kopírování terénu, která má dvě hlavní funkce.

 1. Udržet kola co nejvíce v kontaktu se zemí, aby se zvýšila trakce
 2.  tlumit nárazy, které kolo a jezdec dostávají od terénu.

Trakce snižuje délku brzdné dráhy a zlepšuje přilnavost kola v zatáčkách.
Tlumení nárazů, výrazně snižuje únavu, zlepšuje cyklistovu orientaci a celkovou kontrolu kola.

Pružení

V jedné noze vidlice je umístěna pružina, která ji drží při jízdě ve vysunuté poloze a zajišťuje návrat do původní polohy po přejetí překážky.

Tlumení

má za úkol po nárazu na překážku zpomalit návrat vidlice do výchozí polohy. Tomuto se říká tlumení odskoku.
Bez něj by se přes pružící médium přenesla na cyklistu skoro všechna energie kterou pružina pohltí.
Teprve zpomalením návratu vidlice do původní polohy dochází k utlumení nárazů a vyhlazení terénu.
Kromě tlumení odskoku najdeme u některých vidlic a tlumičů tlumení komprese. Jedná se o zpomalení stlačení pružiny. 
Pokročilejší vidlice nabízí dokonce nízkorychlostní a vysokorychlostní kompresi, pomocí které lze nastavit zpomalení stlačení vidlice při rychlém nebo pomalém stlačování. 
Zvýšením nízkorychlostní komprese například docílíte toho, že se omezí nežádoucí zatlačení vidlice do zdvihu při prudkém brždění, nebo při jízdě z velmi stmého kopce.
Tlumení odskoku i komprese, zajišťuje tlumící patrona, uvnitř které je olej a dvě komory. Při stlačení protéká olej jedním směrem, při vysunutí se olej vrací zpátky.
Regulaci rychlosti tlumení zajišťují různě velké otvory, jejichž velikost lze měnit pomocí ovládacích prvků vidlice. Když je pomocí zvětšení otvorů umožněn rychlejší průtok oleje, míra utlumení se zmenší a naopak. 

Výsledkem je daleko pohodlnější jízda v terénu, při níž se cyklistům nepřenáší do rukou všechny rázy vznikající při přejíždění různých nerovností. 
Kromě zajištění pohodlí, umožňuje odpružená vidlice sjíždět velmi náročné sjezdy. 
Pro jízdu náročným terénem se používají vidlice s vyšším zdvihem než pro kola určená pro běžné ježdění.

Zdvih vidlice

Zdvihem vidlice se rozumí délka dráhy v milimetrech, kterou vidlice urazí z nezatíženého stavu do maximálního stlačení. 
Při měření je důležité zjistit kam až jde vidlice zatlačit, protože není pravidlem, že každá vidlice jde zasunout až po korunku.
Zdvih se tak nedá měřit při vysunuté vidlici pouhým změřením délky vysunutých vnitřních nohou.

Zdvihy vidlic podle použití horských kol

 • Pro běžná horská kola se používají vidlice se zdvihem 100-120 mm.
 • Trailová horská kola do těžšího terénu se používají vidlice se zdvihem 120 – 140 mm
 • U enduro kol do velmi těžkého terénu narazíte na zdvih 140-180 mm
 • Sjezdová freeride a downhill kola mají zdvih 180 mm a více mm.

Pružinové vidlice

Výhody pružinové vidlice nebo tlumiče

 • Vyšší citlivost
  Pružinová vidlice má jednodušší konstrukci, žádná její část nemusí být vzduchotěsná a proto těsnění uvnitř vidlice mohou být volnější. 
  V systému je méně tření, i díky tomu, že vidlice obsahuje daleko méně součástek které se o sebe třou.
  Proto je k uvedení vidlice do chodu potřeba nižší síla než u vidlice vzduchové. Vidlice tak reaguje i na nerovnosti, na které by vzduchová vidlice vůbec nereagovala, navíc reaguje o něco rychleji.
 • Nižší nároky na údržbu
  S absencí přesně vyrobených součástek souvisí i další výhoda, tou je nižší nárok na údržbu.
 • Lepší přilnavost k terénu
  Tím, že je pružnová vidlice citlivější, lépe kopíruje terén, to má za následek lepší přilnavost kola, které neodskakuje od překážek.
  Lepší přilnavost k terénu se projevuje i při brždění, kdy je kolo déle v kontaktu s nerovnou podložkou. Zkracuje se tak brzdná dráha a kolo se chová klidněji.
 • Lineární průběh pružení
  Síla potřebná ke stlačení pružiny je stejná po celé délce zdvihu. Při jízdě z kopce, kdy se vidlice zanoří vlivem brždění třeba do poloviny zdvihu, reaguje pružinová vidlice pořád stejně jako na začátku zdvihu.
  Tato vlastnost je opravdu výraznou výhodou ale projevuje se naplno u vidlic a tlumičů s vyšším zdvihem.
 • Nižší cena
  Pružinové vidlice jsou levnější než vzduchové a proto se uplatňují především u levných kol se zdvihem kolem 100 mm a na kolech s vyššími zdvihy, u kterých se naplno projevují výhody lineárního pružení.

Nevýhody pružinové vidlice nebo tlumiče

 •  Velmi omezené možnosti nastavení
  Chcete li změnit tuhost pružiny u pružinové vidlice je to možné pouze její výměnou. 
  To je do značné míry komplikované, časově náročné a není možné vidlici přizpůsobit operativně aktuálním podmínkám.
 • Nemožnost nastavení progrese
  Lineární pružení má krom citlivosti také jednu velkou nevýhodu. Jedná se o to, že je sice skvělé když je síla ke stlačení pružiny stejná ve všech fázích zdvihu, ale při velkých rázech se díky této vlastnosti pružinová vidlice snadněji propadne až na dno a nemá tak k dispozici žádné místo pro pružení. Jezdec ucítí tvrdý náraz a dál už se může spoléhat na pevnost svých paží.
  Pružinové vidlice a tlumiče jsou na to připraveny mohutnými dorazy, ale nepřítomnost jakékoliv progrese je nevýhodou, hlavně u nižších zdvihů. 
 • Vyšší hmotnost
  Pružina ve vidlici je mnohem těžší než vzduchová patrona ve vzduchové vidlici, což je velká nevýhoda hlavně u kol s nižšími zdvihy, kde je nízká hmotnost kola velmi důležitá.
  Obecně platí, že srovnatelná pružinová vidlice je o 300 až 500 gramů těžší než vzduchová a to opravdu není málo. 

Vzduchové vidlice

Vzduchová vidlice

Výhody vzduchových vidlic a tlumičů

 • Umožňují přesné nastavení tuhosti pružení 
  Vzduchové vidlice jsou vybaveny vzduchovou patronou, která zajišťuje funkci pružení tak, že se pomocí speciální vysokotlaké pumpičky do vidlice vtlačí vzduch.
  Podle množství vzduchu v patroně vidlice ztuhne stejně jako by byla vybavena tvrdší pružinou, nebo změkne podle toho kolik přidáme do patrony vzduchu. To nám umožňuje rychlé a přesné nastavení tuhosti pružiny.
 • Možnost nastavení průběhu komprese
  Vzduchová vidlice má progresivní průběh komprese, to znamená, že čím více jsou nohy vidlice zanořeny ve zdvihu, tím je síla potřebná ke stlačení vzduchu v patroně vyšší. (Vidlice ke konci zdvihu tvrdne.)
  Průběh komprese lze ovlivnit zmenšením objemu vzduchové komory tak, že přidáme tzv. tokeny. 
  Menší objem vzduchu zbůsobuje více lineární chod. (Pružení je citlivější, ale cyklista se dostane snadněji na dno zdvihu.) 
  Větší objem vzduchu má opačný efekt. Vidlice ke konci zdvihu tvrdne. (Pružení není ke konci zdvihu tak komfortní, ale pořád zůstává kousek zdvihu k dispozici.)
 •  Nízká hmotnost
  Vzduchová vidlice je proti srovnatelné pružinové o 300-500 g lehčí, protože pružení zajišťuje vzduch, který nic neváží. 
  Díky nižší hmotnosti ve přední části kola je řízení rychlejší a citlivější. Je také snažší, zvednout přední kolo.
 • Větší odolnost proti vyčerpání zdvihu
  Díky progresivnímu průběhu pružení se méně často stává že vidlice narazí až na dno svého zdvihu.
 • Všestrannější použití
  Jednoduchost nastavení dělá ze vzduchové vidlice univerzálnějšího pomocníka. 
  Snadno nastavíte vidlici pro použití jaké zrovna potřebujete. 
  Pokud plánujete výlet do bikeparku plného skoků a dropů, můžete přidat tokeny a zvýšit tak progresivitu vidlice nebo tlumiče, aby nedocházelo k nárazům na doraz. Chcete vyrazit na dlouhý výlet s brašnami? Snadno přifouknete vidlici tak, aby bylo pružení tvrdší a přispůsobilo se tak vyšší hmotnosti kterou veze.

Nevýhody vzduchovích vidlic a tlumičů

 • Potřeba pečlivější a častější údržby
  Vzduchová vidlice je mnohem složitější a k její výrobě je použito spousty přesných součástek a těsnění které jsou nutné k udržení vzduchu a podléhají poškození vlivem nečistot a tepla vznikajízího stlačováním vzduchu uvnitř patrony.
  Proto je potřeba je častější péče.
 • Nižší citlivost na malé nerovnosti.
  Těsnění použité uvnitř vzduchové vidlice musí být přesnější a těsněji doléhat k „protikusu“ kvůli nutnosti udržet stlačený vzduch. Proto uvnitř vzduchových vidlic dochází k většímu tření než u vidlic pružinových, to má za následek zvýšení síly potřebné k uvedení vidlice do chodu. Síla kterou je nutné vykonat aby se vidlice pohnula se nazývá bod odtrhu.
  Tento neduh řeší negativní komora ve vzduchové vidlici. Dobře vyřešená a nastavená vzduchová vidlice může být téměř stejně citlivá jako vidlice pružinová
 •  Horší trakce
  díky nižší citlivosti kolo více odskakuje od nerovností, to má za následek horší přilnavost pneumatiky k terénu a s tím související neduhy, zhoršující jízdní vlastnosti a kontrolu kola ve velmi těžkém terénu.
 • U vzduchových tlumičů může docházet k přehřívání a zhoršení funkce při delších náročných sjezdech.
 

Závěr

Výše jsme si popsali hlavní vlastnosti vzduchových a pružinových tlumičů. 
Jak jistě každý tuší, oba systémy si našli své příznivce a odpůrce.
Jeden z největších nešvarů pružinových tlumičů, snadné dosažení na konec zdvihu se projevuje především u nižších zdvihů, kde má tlumič krátkou dráhu pro fungování a dno tak přichází dříve.
Taktéž vyšší hmotnost vadí především u kol, se kterými se chystáme překonávat velké vzdálenosti a chceme, aby dobře jeli do kopce i z kopce. Především při jízdě do kopce je hmotnost kola velmi důležitá.
Pružiny tak mají pro jejich citlivější chod v oblibě především jezdci kteří si chtějí maximálně užít sjezd z kopce a obětují tomu i vlastnosti svého kola, se kterým se na vrchol dostanou z vyšší námahou, nebo lanovkou. 
Ti používají kola se zdvihem 140 mm a víc, hmotnost kola jim nedělá velké starosti a jezdí terénem, kde může být problém přehřívání tlumiče.
I v této kategorii mají však vzduchové tlumiče své zastoupení. Postupným vývojem se daří zvyšovat jejich citlivost a nižší hmotnost, společně s možností snadného nastavení v terénu je lákavá i pro tyto jezdce. 
U cyklistů na xc kolech není co řešit. Tyto kola mají nízké zdvihy, pružiny použité u těchto kol by tak museli být krátké a kvůli jejich lineárnímu chodu by docházelo velmi snadno k nárazům na dno. Řešením je použití tvrdší pružiny za cenu ztráty citlivosti. 
V tomto segmentu navíc hraje velmi důležitou roli hmotnost kola, takže se s pružinou u tohoto typu kol setkáme pouze u základních modelů s cenou do 20 000.